Sök på sidan

Visa undermenyn (klicka)

Dölj undermenyn (klicka)

Byggloven blir dyrare men smidigare

Den 2 maj trädde den nya Plan- och bygglagen i kraft. Den innebär att det kommer bli smidigare och gå snabbare att söka bygglov och själva byggprocessen underlättas. Detta innebär dock mer jobb för byggnadskontoren och detta leder i sin tur till ökade kostnader för bygglov. Det kommer alltså i framtiden att bli dyrare att fixa bygglov men det kommer samtidigt vara enklare och snabbare.

I och med förändringarna kommer det bli klart mer jobb för byggnadskontoren, och man räknar med en ökning av arbetsbördan på ca 20 - 25%. Detta kommer att översättas till ökade kostnader för bygglov runt om i landet och på flera platser kommer det bli ganska stora höjningar.

Hur stor prishöjningen på bygglovet blir beror på vad det är som ska byggas och även var man bor. Tvärtom vad man kan tro så blir det ofta en klart större höjning på de mindre sakerna så som plank och liknande. För ett hus kan bygglovsavgiften öka med allt ifrån 20% till 80% beroende på var någonstans i landet man vill bygga. Dyrast verkar det just nu bli på Gotland där bygglovsavgiften ökar från 9 720 till 17 804 kr (vilket är 83% ökning).

För mindre saker som t ex plank kan höjningen bli klart större procentmässigt. Bor du t ex i Sjöbo kommer man åka på en höjning av bygglovsavgiften på hela 265%, från 850 till 3100 kronor om du vill bygga ett vanligt plank. Detta kan kännas som en väldigt stor skillnad men man anser att det fortfarande är en förhållandevis liten del av kostnaden för ett byggprojekt i sin helhet.

Man kan väl säga att det här framför allt gynnar dem som är intresserade av att fixa bygglovet så snabbt och smidigt som möjligt men inte direkt gynnar dem som inte är så stressade men har en lite mindre budget. Kanske kan man säga att ändringen huvudsakligen gynnar de med mer pengar. Med lite tur ska kostnaden för bygglov fortfarande vara rimlig och du kanske även bor i en del av landet där höjningen är relativt liten.