Sök på sidan

Visa undermenyn (klicka)

Dölj undermenyn (klicka)

Bankerna ska hålla mer kapital = dyrare bolån

Ett troligt kommande förslag är att bankerna ska tvingas ha mer kapital i buffertar för att få större säkerhet. Detta är något som Finansinspektionen förväntas kräva efter sommaren när reglerna blir lite hårdare för bankerna. Detta är dock något som troligen kommer påverka priserna på bolån.

När bankerna tvingas hålla mer kapital blir det dyrare för dem och det är något som i förlängningen delvis kommer att läggas på bankens kunder och då framför allt bolånekunder. Det troliga är att bolånen kommer att bli dyrare under året trots att reporäntan ligger fortsatt lågt och troligen kommer att ligga på denna låga nivå under hela året som minst.

I en artikel läser jag att t ex SEB uttalat sig om att de förväntar sig höja boräntorna för att kompensera för dessa nya regler och de kostnader som de medför för bankerna. Det är alltså som vanligt vi kunder som får lida när banken får högre kostnader. Till viss del kanske man kan förstå detta men det är ändå alltid lite dumt att vanliga människor ska hamna i kläm.

Rent allmänt är läget för bolån riktigt bra eftersom reporäntan är väldigt lågt och det ser ut som att räntorna kommer ligga kvar på en låg nivå ett bra tag framöver. Man kunde tänka sig att bolåneräntorna alltså skulle stanna på samma låga nivå men med dessa förändringar efter sommaren ser det alltså ut som att boräntorna kan komma att stiga för att bankerna ska få bättre marginaler.

Dessa marginaler är helt enkelt mer vinst men skälet till att de vill göra så är som sagt för att kunna uppfylla kraven om att det riskvägda golvet som nu är 15 % kan tänkas ökas till 25 %, vilket är en markant skillnad. Det innebär att bankerna behöver mer kapital redo i sin buffert som inte kan användas till annat.