Sök på sidan

Visa undermenyn (klicka)

Dölj undermenyn (klicka)

Amorteringskrav på bolån plus ytterligare åtgärder

Ett amorteringskrav på bolån verkar nu bli verklighet men samtidigt kommer kommentarer från olika håll att detta inte skulle räcka. Riskbankschefen Stefan Ingves säger själv att dessa åtgärder är för små för att ha någon ordentligt effekt och att man t ex skulle behöva minskning av ränteavdragen och ett skuldtak för bolåntagare.

Det har tidigare varit aktuellt med ett amorteringskrav på bolån, alltså att alla ny bolån skulle komma tillsammans med ett krav att de ska amorteras ner till en specifik nivå och med en bestämd takt varje år fram tills denna nivå. Kravet diskuterades eftersom det finns en stor oro för att svenskarnas skuldsättning är alldeles för hög och alla risker som förknippas med detta. Det är idag många som inte amorterar alls på sina bolån.

När det var aktuellt tidigare så stoppades förslaget men nu har regeringen och oppositionen kommit fram till att de ska ge Finansinspektionen möjlighet att införa ett sådant amorteringskrav på nya bolån. Förslaget innebär alltså att det blir verklighet av kraven på att man måste amortera på sitt bolån.

Själva poängen med att införa ett sådant krav är som sagt att man vill försöka minska risken för att svenskarnas höga skuldsättning orsakar problem för landets ekonomi. Det skulle skapa en större stabilitet och minska risken för en finansiell kris. Dock verkar det som att många inte tror att det räcker bara med ett amorteringskrav för att det ska bli någon verklig effekt. Även andra åtgärder diskuteras.

Sänkning av ränteavdragen och skuldtak

Stefan Ingves själv går ut och säger att det inte räcker med ett amorteringskrav på bolån. Han verkar tycka att ett sådant krav är bra men att det på intet sätt skulle göra någon större nytta om det inte även fanns andra åtgärder.

Han föreslår t ex att man halverar ränteavdragen från 30 % till 15 %, vilket givetvis skulle påverka alla som har ett bolån. Ränteavdraget innebär att man får göra avdrag på skatten för 30 % av själva bolåneräntan och detta sparar givetvis en del pengar varje år. Detta gäller alla som har ett lån men det är huvudsakligen för bolån det blir några större summor.

Amorteringskrav på bolån och ytterligare åtgärder

Nästa förslag är att sätta ett skuldtak för bolåntagare som skulle innebära att man som mest får låna ett visst belopp över sin disponibla inkomst (alltså inkomsten efter skatt). Ingves menar att skuldtaket skulle ligga på 400 % och det skulle alltså innebära att man inte får ha skulder som överstiger fyra årsinkomster efter att skatt är borträknad, men bidrag dock inräknade.

Det senare förslaget är ett ganska hårt förslag och det innebär att många kan få problem att låna till sin bostad. Detta gäller speciellt för unga som vill köpa bostad och behöver ett lån och också speciellt inne i större städer där bostäderna rent allmänt är dyrare. Enligt en undersökning av Riksbanken i somras visade det sig att ca fyra av tio nya låntagare skulle påverkas av ett skuldtak av detta slag och i storstäderna var det hela sex av tio som påverkades.

Problemet med ett skuldtak av detta slag är att man begränsas ganska mycket när det gäller hur mycket pengar man kan låna. Även om man har en vettig ekonomi och stabila inkomster så hämmas man av att endast kunna låna upp till fyra årsinkomster efter skatt. Vill man köpa en bostad inne i en större stad kan priset per kvadratmeter vara väldigt högt och där hindras direkt väldigt många från att köpa med ett sådant skuldtak. På samma vis slår det mot personer med lite lägre inkomster, exempelvis unga.

Bra med ytterligare åtgärder men man måste hitta rätt

Jag kan hålla med Stefan Ingves om att det kanske inte räcker att bara införa ett amorteringskrav på bolån och tro att det ska hämma vår skuldsättning på något större sätt. Att sänka ränteavdraget kan troligen vara ett bra sätt att börja.

För det första är det en åtgärd som påverkar alla bolån, både nya och gamla. Jag kan tycka att det är väldigt mycket prat om krav på alla nya bolån framöver men näst intill ingen diskuterar åtgärder för alla dem som redan har bolån nu. Det finns väldigt stora skulder i form av bolån redan och att inte försöka se till åtgärder som även påverkar befintliga bolån känns lite konstigt. Att sänka ränteavdraget skulle som sagt även påverka gamla låntagare som undviker att amortera på sina lån.

Ett skuldtak har sina fördelar givetvis men även nackdelar som slår speciellt hårt mot vissa. Ingves pratar om att det kan finnas alternativ när det gäller skuldtaket, och att Riksbanken t ex har ett förslag där det sätts på 600 % istället för 400 %. Detta skulle ge klart mer spelrum för många och då berörs bara ca 12 % av alla nya låntagare och ca 20 % av dem som vill köpa bostad i störstäder.

Själva poängen som Ingves och andra vill göra är kanske inte att det är just dessa åtgärder som är ett måste utan mer att man vill göra klart att det krävs mer än bara ett amorteringskrav för att säkerställa svenskarnas skulder i framtiden. Det behövs många olika åtgärder i ett större paket, t ex med ett minskat skatteavdrag och annat som hjälper till att hämma skulderna. Exakt vilka åtgärderna blir eller vad belopp och gränser sätts är något som måste diskuteras fram.